Studiebegeleiding

Studiebegeleiding


De studiebegeleiding aangeboden bestaat uit twee delen: er is studiebegeleiding voor de eerstejaarsvakken en studiebegeleiding voor de studieloopbaan.


Voor eerstejaarsvakken


Voor alle eerstejaarsvakken heb je een studiebegeleider. Wie dat is wordt vormaal voor elk vak uitgelegd in de eerste les.

Op Toledo vindt je bij de informatie van elk vak ook wie je studiebegeleiders zijn en hoe je er een afspraak mee kunt maken.

Heb je een vraag over een specifiek onderdeel van een vak? Of snap je de oefeningen niet goed? Maak dan zeker een afspraak bij deze studiebegeleiders.

Studieloopbaanbegeleiding


De studieloopbaanbegeleider dient, zoals de naam zegt, vooral voor vragen over je studieloopbaan (je toekomst als geografie-student) aan de KU Leuven.

Twijfel je over de richting, vielen je examenresultaten tegen of twijfel je nog over je minorkeuze? Ga dan eens praten met de studieloopbaanbegeleider.

Wie dat voor jou richting is, zie je hieronder.